Follow by Email

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บทพิสูจน์ไก่ชนลูกผสมยุคใหม่

ถึงวันนี้ผ่านมานับ 10  ปี  ที่เรามีการนำเอาสายพันธุ์ไก่ชนสายต่าง ๆ มาผสมกับไก่ชนไทย ได้แก่

1. สายพันธู์ไซ่ง่อน นำเข้ามาจากเวีนามเป็นหลัก เข้ามาครั้งแรก ในช่วงปี 2540 โดยบริษัทซีพี ก่อนหน้านั้นก็มีการนำเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่มากนักและไม่เป็นที่นิยมเหมือนการนำเข้ามาของซีพี โดยเอาเข้ามาเพาะพันธุ์จำหน่ายทั่วไป

2.สายพันธุ์พม่า นำเข้ามาครั้งแรกในช่วงประมาณ ปี 2542 โดยชาวไก่ชนรายย่อยต่าง ๆ ร่วมกันสรรหาเข้ามาเล่นและจำหน่ายในประเทศซึ่งช่วงแรก ๆ เล่นมาทางภาคเหนือ และกระจายอย่างรวดเร็วในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา

3.สายพันธุ์ไต้หวันและญี่ปุ่น นำเข้ามาใช่วงปี 2548 โดยผู้เล่นไก่รายย่อยทั่วไป หวังว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่มาต่อยอดไก่ชนไทย แต่สายนี้ไม่ได้รับความนิยมมากนัก

4. สายพันธุ์บราชิล มีการนำเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับสายญี่ปุ่น เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควร แต่เนื่องจากนำเข้ามาจำนวนน้อยและไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความนิยมจึงไม่มีมากเหมือนไซ่ง่อน

ผลการนำไก่ 4 สายเลือดดังกล่าวมาเล่นและผสมข้ามสายพันธุ์ ก็ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ
1.ไม่มีไก่สายพันธุ์ใดดีที่สุด ทุกสายมีจุดเด่นและจุดด้อย
2.การผสมพันธุ์ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรือสูตรสำเร็จ ผู้เล่นยังคงทำโดยการตั้งสมมุติฐานตามที่ตัวเองมีประสบการณ์เท่านั้น เราไม่อาจเขียนสูตรสำเร็จการผสมพันธุ์ไก่เก่งได้เลย
3.ลูกผสมทุกสายพันธุ์มีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวทั้งสิ้น จึงปรากฎว่าในปัจจุบันไก่ลูกผสมมีเก่งทุกสายพันธุ์
4. สายพันธุ์ที่เป็นสายเลือดยืนในการผสมคือ สายพม่า คือไก่เก่งร้อยละ 80 ต้องมีเลือดพม่าปะปนอยู่ เพราะสายนี้ให้ความโดดเด่นในเรื่องความคมในการวางแผลที่ชัดเจนกว่าสายอื่น เช่น พม่าง่อน พม่าก๋อย พม่าไทย พม่าญี่ปุ่น พม่าบราชิล และลูกผสมสามสายเลือดทั้งหลายก็ต้องมีเลือดพม่าถึงจะคม..
5.อัตราการได้ไก่เก่งในคอกผสมหนึ่งก็ยังเป็นอัตรา 1 ต่อ 5 โดยประมาณ กล่าวคือ หากเพาะไก่ตัวผู้คอกหนึ่งได้ 5 ตัว จะมีตัวเก่งที่สุด สามารถชนแพงๆ ได้เพียง 1 ตัว อีก 2 ตัวจะเป็นไก่ดี เลี้ยงชนได้  ส่วนอีก 2 ตัวฝีมืออ่อนหัด จะเลี้ยงหรือทิ้งก็ได้  ดังนั้นการทำให้ไก่คอกหนึ่งเก่งทุกตัวนี่เป็นสิ่งที่ยังทำไม่ได้

ขอบคุณครับ