Follow by Email

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สาเหตุพื้นฐานไก่หอบง่าย..ระบบหายใจไม่ดี

ไก่หอบง่ายคือ ไก่ที่มีอาการหอบเมื่ออากาศร้อนนิดหน่อย หรือเมื่อออกกำลังกายนิดหน่อยไก่ก็จะหอบ..
อ้าปากหายใจแรง  หนัก เข้า วิ่งหนีเลยเพราะทนความเหนื่อยหอบไม่ไหว

ไก่หอบง่ายสาเหตุพื้นฐานมาจากปอดไม่ดี หรือปอดเล็ก หรือปอดเสียหายบางส่วน ทำให้ปอดโดยรวมไม่แข็งแรง คือไม่สามารถรับเปลี่ยนอากาศจากการหายใจ โดยรับอ๊อกซิเจนเข้าไปเปลี่ยนคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกมาได้น้อยไม่เพียงพอต่อการนำอ๊อกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนในระบบเลือดในร่างกาย..

ทำให้ไก่ขาดอ๊อกซิเจนต้องหายใจแรงเพื่อเร่งเอาอ๊อกซิเจนเข้าไปให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  ไก่จึงเหนื่อยง่าย

สาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ไก่ปอดเล็กหรือไม่สมบูรณ์คือ

1. การจริญติบโตไม่สมบูรณ์  เช่นไก่ที่เกิดมาไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด โตขึ้นอาจเป็นไก่ปอดเล็ก
2. ไก่ป่วยเป็นหวัดเรื้อรังในช่วงอายุต่าง ๆ โดยเฉพาะการเป็นหวัดในช่วงเด็ก เมื่อรักษาหายแล้วปอดของไก่จะถูกเชื้อโรคทำลายไปบางส่วน แม้จะมีการเกิดเนื้อเยื่อซ่อมแซมแต่เนื้อเยื่อเหล่านั้นก็ไม่สมบูรณ์100% ไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์ 100% นั่นเอง

ไก่ปอดเล็กหรือปอดไม่สมบูรณ์เลี้ยงชนได้ไหม ...ตอบว่าไม่ได้ ถ้าเลี้ยงก็เสี่ยงต่อปัญหาในระยะยาวที่จะเกิดความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในการคัดไก่สิ่งแรกที่ต้องดูคือระบบหายใจของไก่นี่เอง หากไก่มีปัญหาหอบง่าย ก็จงทำใจเถอะว่าโอกาสทิ้งมีเกิน 90%

วิธีรักษาไม่มีนะครับ มีวิธีป้องกันก็ต้องป้องกันการป่วยเป็นหวัดของไก่ครับ ป้องกันตั้งแต่แรกเกิดเลย จะดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น