Follow by Email

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

เทคนิคการออกกำลังกายไก่ชน

การออกกำลังกายไก่ชนมีเทคนิคการออกกำลังกายแต่ละช่วงคร่าว ๆ ดังนี้

1. เทคนิคการออกกำลังกายไก่หนุ่มระหว่างเลี้ยงปล้ำ มีวิธีการหลัก ๆ คือ เช้าโดดกล่องวันละ 50 ครั้ง ปล่อยวิ่งสุ่มหรือวิ่งแปลงทุกวัน และเดินนวมสัปดาห์ละครัง แค่นี้ก็พอครับ ตัวไหนเลี้ยงง่ายแค่นี้ก็พัฒนาฝีมือรวดเร็วแล้วครับ

2. เทคนิคการออกกำลังกายไก่หนุ่มระหว่างเลี้ยงชน คือไก่ที่ผ่านการปล้ำเลี้ยงมาเกิน 5-6 ยกแล้ว ตอนนี้ก็ถึงขั้นเลี้ยงจริง ให้เพิ่มการออกกำลังกาย เป็นโดดกล่อง 100ครั้งตอนเช้าอาจวันเว้นวันได้ วิ่งสุ่มหรือปล่อยแปลงทุกวัน เดินนวมทุก 4-5 วัน เตะนวมวันเว้นสองวัน และช่วงสุดท้ายล่อวิ่งทุกวันก่อนชน 1 สัปดาห์พักก่อนชน 3-4 วัน

การออกกำลังกายไก่แต่ละตัวพึงระวังคือ
1. ไก่แต่ละตัวมีลักษณะรางกายไม่เหมือนกันควรสังเกตุและปรับวิธีการตามทีเห็นว่าเหมาะสมไม่ควรยึดมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลัก บางตัวออกกำลังไม่มากก็บินดี บางตัวต้องออกมากกว่าปกติเพราะเป็นไก่กินเยอะอ้วนง่ายดังนี้เป็นต้น
2. การออกกำลังายที่จะได้ผลดีไก่ต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับ ถ้าไก่ป่วยแม้จะออกกำลังกายมากก็ไม่เพิ่มความแข็งแกร่งครับ แค่เป็นหวัดก็สูญเสียความแข็งแรงไปมากแล้วครับ ดังนั้นต้องสังเกตไก่ให้ดีดวยครับ
3. ระหว่างการเลี้ยงการออกกำลังกายควรแยกไก่พวกนี้ออกจากโซนไก่เล็กหรือไก่ตัวเมียนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ครับ
4. ระหว่างเลี้ยงและออกกำลังกายควรจัดที่นอนให้ไก่อย่างเหมาะสมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ(จะนำเสนออีกครั้งในการจัดสถานที่พักผ่อนของไก่) เพราะไก่จะสมบูรณ์เวลาออกกำลังกายก็ต้องการเวลาพักผ่อนด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น